ยืมเงิน ais

ให้ยืมนะ บริการยืมเงินค่าโทร AIS ในกรณีเงินพอในบัญชี

บริการให้ยืมนะ จาก AIS คือบริการที่ AIS ให้ผู้ใช้บริการสมัครเพื่อยืมเงินค่าโทรศัพท์ หรือเติมเงินมือถือในกรณีที่ยังไม่มีเงินพอในบัญชี หรือไม่สะดวกในการเดินทางไปเติมเงินที่ร้านค้า โดยผู้ใช้บริการสามารถยืมเงินค่าโทรศัพท์ได้ตามขนาดของเครือข่ายที่ใช้งาน และสามารถชำระเงินกลับภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือให้ AIS หักเงินค่าบริการอัตโนมัติเมื่อมียอดเงินในบัญชีเงินฝากของผู้ใช้บริการเพียงพอ

ยืมเงินจาก ais กดอะไร?

สำหรับการยืมเงินค่าโทรศัพท์จาก AIS คุณสามารถใช้รหัส *611*1# ได้เช่นกัน โดยคุณสามารถดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

  1. กด *611*1# จากหน้าจอโทรศัพท์ของคุณ
  2. แล้วรอรับ SMS ยืนยันการยืมเงิน 20 บาท จาก ais

คุณสามารถชำระเงินกลับภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือให้ AIS หักเงินค่าบริการอัตโนมัติเมื่อมียอดเงินในบัญชีเงินฝากของคุณเพียงพอ

ยืมเงิน ais 50 บาท ได้หรือไม่และกดอะไร?

หากต้องการยืมเงินค่าโทร AIS 50 บาท สามารถกด *611*1# แล้วกดตามขั้นตอนที่แสดงบนหน้าจอเพื่อยืนยันการยืมเงินค่าโทร 50 บาทครับ หลังจากนั้น AIS จะหักเงินค่าธรรมเนียมใช้บริการจากเงินเติมเข้ามือถือของท่าน และยืนยันการยืมเงินค่าโทรผ่าน SMS ที่จะส่งถึงหมายเลขโทรศัพท์ของท่านทันที

เงื่อนไขการยืมเงินค่าโทร AIS ได้แก่ดังนี้

  1. เป็นลูกค้า AIS ที่ใช้บริการมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน และมียอดเติมเงินมือถือในบัญชีไม่น้อยกว่า 50 บาท
  2. สามารถยืมเงินได้ตั้งแต่ 10 บาท ถึง 100 บาทต่อครั้ง และสูงสุดไม่เกิน 500 บาทต่อเดือน
  3. มีค่าธรรมเนียมการยืมเงิน 10% ของยอดที่ยืม
  4. ระยะเวลาการชำระเงินคืนไม่เกิน 7 วันหลังจากที่ยืมเงิน
  5. ยอดเงินที่ยืมจะถูกหักเพิ่มเติมจากยอดเติมเงินมือถือในครั้งต่อไปที่เติมเงิน
  6. การยืมเงินต้องผ่านการยืนยันตัวตนและข้อมูลการใช้บริการ และผู้ยืมต้องอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี

โดยผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบเงื่อนไขการยืมเงินค่าโทร AIS ทั้งหมดได้โดยการติดต่อ Call Center 1175 หรือเข้าไปที่เว็บไซต์ AIS และแอปพลิเคชั่น My AIS ของ AIS

ยกเลิก ยืมเงินค่าโทร AIS ทำอย่างไร?

หากต้องการยกเลิกการยืมเงินค่าโทร AIS ก่อนกำหนดชำระครั้งต่อไป สามารถทำได้โดยการกด  *602*1#  จากนั้นเลือกตัวเลือก “ยกเลิกการยืมเงิน” แล้วกดตกลง เมื่อยืนยันการยกเลิกสำเร็จ จะไม่มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมใดๆ ที่ต้องชำระต่อไปในการยกเลิกการยืมเงิน แต่ในการต่อสัญญายืมเงินครั้งต่อไป จะต้องรอการพิจารณาตามเงื่อนไขในการกู้ยืมเงินของ AIS อีกครั้ง

บริการยืมเงินค่าโทร AIS สามารถยืมได้ตั้งแต่ 10 บาทถึง 100 บาทต่อครั้ง โดยจะมีค่าธรรมเนียมในการยืมเงินแต่ละครั้ง ซึ่งแตกต่างกันไปตามจำนวนเงินที่ยืม โดยอัตราค่าธรรมเนียมจะแสดงอยู่ในหน้าต่างการยืมเงินก่อนทำการยืม