บทความ

อ่านบทความอื่นๆ
5 Jun 2020

ยูเมะพลัส สาขา บูธบิ๊กซี เพชรเกษม 2

ยูเมะพลัสสาขา บูธบิ๊กซี เพชรเกษม 2 ที่อยู่ :บิ๊กซี เอ็กซ์ตร้า สาขาเพชรเกษม 2 ชั้น 1 ประตูทางเข้าห้าง แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม จังหวัดกรุงเทพฯ 10160 เบอร์ติดต่อ :09-0651-0563 เวลาทำการ :วันจันทร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 - 20.00 น. บริการ :บัตรกดเงินสดยูเมะพลัสและยูเมะพลัส พรีเมียร์
5 Jun 2020

ยูเมะพลัสสาขา บูธบิ๊กซี บางปะกอก

ยูเมะพลัสสาขา  บูธบิ๊กซี บางปะกอก ที่อยู่ : บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาบางปะกอก ชั้น 1 หน้าประตูทางเข้าห้าง แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ จังหวัดกรุงเทพฯ 10140 เบอร์ติดต่อ : 08-8022-4273 เวลาทำการ : วันจันทร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 - 20.00 น. บริการ : บัตรกดเงินสดยูเมะพลัสและยูเมะพลัส พรีเมียร์
29 May 2020

พรอมิส สาขา

สาขาของสินเชื่อ พรอมิส พรอมิสสาขา ธนบุรี โลตัส บางปะกอก ชั้น 2 เยื้องร้าน Watson โทร : 061-387-2721 10.00 - 20.00 ทุกวัน พรอมิสสาขา ธนบุรี บิ๊กซี ดาวคะนอง ชั้น 2 เยื้องร้านบิ๊กคาเมร่า (Big Camera) โทร : 086-340-5731 10.00 - 21.00 ทุกวัน พรอมิสสาขา บางกอกน้อย พรอมิส ปิ่นเกล้า 163/6 ถ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า แขวงอรุณอัมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 (เยื้องพาต้าปิ่นเกล้า) โทร : 086-341-6406 10.00 - 20.30 ทุกวัน พรอมิสสาขา บางกะปิ N mark plaza (น้อมจิตต์บางกะปิ) ชั้น 2 ติดทางเชื่อมระหว่างเดอะมอลล์กับห้างน้อมจิตต์ โทร : 086-340-5723 10.00 - 20.30 ทุกวัน พรอมิสสาขา บางกะปิ บิ๊กซี หัวหมาก (รามคำแหง) ชั้นใต้ดินตรงข้ามร้านดีแทค (DTAC) โทร : 085-487-5415 10.30 - 21.00 ทุกวัน พรอมิสสาขา บางขุนเทียน บิ๊กซี พระราม 2 ชั้น 1 หน้าร้านเอสแอนด์พี (S&P) โทร : 086-340-4311 09.30 - 21.00 ทุกวัน พรอมิสสาขา บางเขน บิ๊กซี ดอนเมือง (สะพานใหม่) ชั้น 1 ข้างร้านโอเรียนทอลพริ๊นเซส(Oriental Princess) โทร : 086-340-5721 10.00 - 20.30 ทุกวัน พรอมิสสาขา บางแค บางแค พลาซ่า 36/4 ม.4 ซ.เพชรเกษม…
พรอมิส สาขา
กู้เงิน ธกส โควิด ลงทะเบียนต้องทำอย่างไร
28 May 2020

กู้เงิน ธกส โควิด ลงทะเบียนต้องทำอย่างไร

โครงการสินเชื่อ กู้เงิน ธกส ฉุกเฉินสําหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัส COVID-19  กู้เงินธกส 10,000 ดอก 0.1% ขั้นตอนการลงทะเบียน กู้เงิน ธกส โควิด ต้องทำอย่างไร คุณสมบัติของลูกค้าที่ขอสินเชื่อ กู้เงิน ธกส โควิดตามโครงการเป็นอย่างไร ? เป็นลูกค้า ธ.ก.ส. อยู่แล้ว เป็นเกษตรกรหรือบุคคลในครอบครัวของเกษตรกร ที่ยังไม่เป็นลูกค้า ธ.ก.ส. 3. อายุตั้งแต่ 20 ปี บริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 70 ปี ลูกค้าสามารถขอใช้บริการสินเชื่อกู้เงิน ธกส โควิดผ่านช่องทางใดได้บ้าง? ผู้สนใจที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์สามารถลงทะเบียนขอ กู้เงิน ธกส โควิด ผ่านระบบ LINE : BAAC Family โดยไม่ต้องไปติดต่อ ที่ธนาคาร และเมื่อทําการลงทะเบียนแล้วให้รอการนัดหมาย จากสาขาต่อไป ลูกค้าต้องเตรียมเอกสาร/ข้อมูลอะไรในการลงทะเบียนบ้าง?  กรณีลูกค้าเดิม เอกสารที่ต้องเตรียม คือ บัตรประจําตัว ประชาชน พร้อมเบอร์โทรศัพท์มือถือของตนเอง 2. กรณีลูกค้าใหม่ เอกสารที่ต้องเตรียม คือ บัตรประจําตัว ประชาชน พร้อมเบอร์โทรศัพท์มือถือของตนเอง ข้อมูล บุคคลอื่นที่ติดต่อแทนได้ เลขบัญชีเงินฝาก ธ.ก.ส. (ถ้ามี) การขอสินเชื่อ กู้เงิน ธกส โควิด มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง? ลูกค้าแสดงความประสงค์ผ่าน LINE: BAAC Family และรอนัด ทําสัญญา ธนาคารคัดกรองข้อมูลและนําส่งข้อมูลให้สาขา พร้อมแจ้งการ นัดหมายทาง SMS สาขาออกไปทําสัญญาเงินกู้/สอบขึ้นทะเบียน ตามสถานที่ที่ได้ นัดหมายไว้ และอนุมัติสัญญาในโปรแกรมช่วยงานภายใน วันเดียวกันกับวันที่ทําสัญญา ธนาคารโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที่มีกับ ธ.ก.ส. ลูกค้าจะได้รับเงินกู้ในวันถัดไปนับจากวันที่อนุมัติ ธนาคารคัดกรองข้อมูลผู้ลงทะเบียนก่อนนําส่งข้อมูลให้สาขา ในประเด็นใดบ้าง?  ธนาคารจะคัดกรองรายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ซ้ําซ้อน กับธนาคารออมสินและบุคคลล้มละลายออก ก่อนนําส่งข้อมูลให้สาขาเพื่อขอกู้เงิน ธกส โควิด ลูกค้าสามารถขอวงเงินสินเชื่อสูงสุดได้รายละเท่าไร?  วงเงินสินเชื่อรายละไม่เกิน 10,000 บาทเหมือนกับกู้เงินออมสินช่วยโควิด อัตราดอกเบี้ยเงินกู้โควิดเท่าไร?  คิดอัตราดอกเบี้ยแบบ Flat Rate ในอัตรา ร้อยละ 0.1 ต่อเดือน การกําหนดระยะวลาการชําระคืนสินเชื่อเงินกู้เป็นอย่างไร?  กําหนดชําระคืนเงินเสร็จสิ้นไม่เกิน 2 ปี 6 เดือน นับแต่วัน โดยปลอดการชําระต้นเงินและดอกเบี้ย 6 เดือนแรก…

สมัครสินเชื่อเงินด่วน

สมัครสินเชื่อเงินด่วน

Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo