บทความ

อ่านบทความอื่นๆ
28 May 2020

ลงทะเบียน กู้เงินโควิด กับ ธนาคารออมสิน 10000 บาททำยังไง

ในช่วงวิกฤตโควิด นี้นอกจากที่เราต้องระมันระวังในการใช้ชีวิตประจำวันแล้ว สิ่งหนึ่งที่ เลี่ยงไม่ได้คือเรื่องการเงิน สำหรับผู้ที่ต้องการกเงินด่วนทางธนาคารออมสินได้เปิดให้ลงทะเบียน กู้เงินโควิด กับ ธนาคารออมสิน สำหรับลูกค้าบุคคลที่ประกอบอาชีพอิสระรายละไม่เกิน 10000 บาท โดยมีใจความสำคัญของกาลงทะเบียน กู้เงินโควิด กับ ธนาคารออมสิน วงเงิน 10,000 บาท ดอกเบี้ย 0.10% ต่อเดือน ผ่อนนาน 2 ปี โดยปลอดชำระหนี้ 6 เดือนแรก คุณสมบัติผู้ขอกู้เงินโควิด กับ ธนาคารออมสิน ผู้มีอาชีพอิสระ ไม่ใช่เกษตรกร รายได้ไม่เกิน 30,000 บาท ต่อเดือน ไม่มีรายได้ประจํา หรืออาจตกงาน เนื่องจากได้รับผลกระทบจากไวรัส โคโรนา (covID-19) และภัยอื่นๆ เช่น หาบเร่แผงลอย คนขับรถแท็กซี่ มัคคุเทศก์ เป็นต้น สัญชาติไทย มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป เมื่อรวมอายุของผู้กํากับระยะเวลาที่ชําระเงินกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี มีที่อยู่อาศัยแน่นอน ติดต่อได้ ไม่มีหลักประกัน (Clean Loan) ระยะเวลาให้กไม่เกิน 2 ปี ปลอดชําระหนี้ใน 6 งวดแรก เริ่มชําระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยในงวดที่ 7 ขั้นตอนการขอกู้กู้เงินโควิด ลงทะเบียนผ่านช่องทาง www.gsb.or.th เท่านั้น เลือกเมนู > ผู้มีอาชีพอิสระ กรอกรายละเอียดตามเมนูที่กําหนด เริ่มลงทะเบียนวันที่ 15 เม.ย. 2563 รอนัดหมายจากธนาคาร ทาง SMS และเตรียมเอกสารรอทําสัญญา ดังนี้ สําเนาบัตรประชาชน สําเนาทะเบียนบ้าน สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากเพื่อเรียกธนาคารออมสิน หลักฐานการได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19 (ถ้ามี) เอกสารแสดงการชําระหนี้เป็นปกติ (กรณีลูกค้ามีประวัติหนี้ค้างชําระ) ติดต่อธนาคารตามวัน เวลา ที่กําหนด พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ธนาคารจะแจ้งผลการอนุมัติผ่านทาง SMS และ ธนาคารจะโอนเงิน เข้าบัญชีเงินฝาก ภายใน 3 วันทําการ นับจากได้รับ SMS ถอนเงินสดผ่านตู้ ATM หรือ MyMo บัตรเดบิต หรือบัตร ATM คำถามเกี่ยวการลงทะเบียนขอสินเชื่อ จำนวน 10,000 บาท สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ถาม:…
ลงทะเบียน กู้เงินโควิด กับ ธนาคารออมสิน 10000 บาททำยังไง
เงินด่วนโอนเข้าบัญชีภายใน 30 นาที ปลอดภัยจริงเหรอ
17 May 2020

เงินด่วนโอนเข้าบัญชีภายใน 30 นาที ปลอดภัยจริงเหรอ

เมื่อถึงเวลาที่ยากลำบากสินเชื่อเงินด่วนสามารถช่วยให้ผู้ที่ต้องการเงินผ่านเวลาอันแสนยากนี้ได้ แต่ว่า เงินด่วนโอนเข้าบัญชีภายใน 30 นาที ที่เราเห็นตามเสาร์ไฟฟ้านั้นปลอดภัยจริงหรือไม่ อันดับแรกเราควรรู้ค่าธรรมเนียมสินเชื่อเงินด่วนเสียก่อนอาจเป็นเรื่องง่ายที่จะได้รับเงิน แต่คุณควรคิดและต้องกังวลเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมได้ในด้วยและควรตรวจสอบให้แน่ใจบริษัทนั้นๆ ถูกต้องตามกฏหมายหรือไม่อย่าเลือก บริษัท เพียงเพราะพวกเขาดูดีในโฆษณา หน่วยงานที่ให้บริการสินเชื่อเงินด่วนทุกแห่งไม่ได้มีอัตราดอกเบี้ยเท่ากัน คุณต้องรู้ด้วยตนเองเกี่ยวกับผู้ให้กู้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อที่คุณจะได้รับอัตราดอกเบี้ยที่ดีที่สุด เช็คค่าธรรมเนียม เงินด่วนโอนเข้าบัญชีภายใน 30 นาที ว่าเท่าไหร่? ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจแล้วถึงวิธรการชำระเงินเพื่อที่จะวางแผนเมื่อถึงเวลาที่ผู้ที่ให้กู้เงินเรียกเก็บอย่างไร้พราะถ้าไม่ศึกษาให้ดีอาจจะพบว่าค่าธรรมเนียมสามารถสร้างความประหลาดใจให้กับคุณได้ อย่ากลัวที่จะถามโดยตรงว่าอัตราดอกเบี้ยของกู้เงินด่วนโอนเข้าบัญชีภายใน 30 นาทีที่ว่านั้นอยู่ที่เท่าไหร่ กู้เงินด่วน  30 นาทีมีที่ไหนบ้าง ตรวจสอบประเภทของสินเชื่อเงินด่วน หลังจากเช็คดูค่าธรรมเนียมทุกประเภทที่เกี่ยวข้องกับสินเชื่อเงินด่วน สิ่งนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจถึงหนี้สินเชื่อของคุณคือ ประเภทของสินเชื่อว่า การกูเงินของเรานั้นสินเชื่อเป็นแบบประเภทไหน เช่น พิโก้ไฟแนนซ์ สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อบัตรเครดิต หรือแม้กระทั้งวงเงินโอดี ซึ่งสินเชื่อแต่ละประเภทมีกฎระเบียบอัตราดอกเบี้ยต่าง ๆ แตกต่างกัน สมัครสินเชื่อเงินด่วนส่วนบุคคลแบบออนไลน์ สินเชื่อบุคคลซิตี้ รับเงินก้อนทันที สมัครสินเชื่อง่ายอนุมัติเงินก้อนในวงเงินที่คุณพอใจในอัตราดอกเบี้ยต่ำ  วงเงินอนุมัติสูงสุด 5 เท่าของรายได้ อัตราดอกต่ำสุด 15.99% สูงสุด 28% สำหรับลูกค้าโปรแกรมปกติ คุณสมบัติ เป็นผู้มีสัญชาติไทยอายุตั้งแต่ 21 ปีขึ้นไป รายได้ต่อเดือนหรือเงินเดือนตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป อายุงานตั้งแต่ 4 ปีขึ้นไป(สำหรับพนักงานบริษัท) กรณีเจ้าของกิจการต้องดำเนินธุรกิจมาแล้วอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป เอกสารประกอบการพิจารณา สำเนาบัตรประชาชน บัตรข้าราชการ สำเนาทะเบียนบ้าน สลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองเงินเดือนย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน สำเนารายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมสำเนาสมุดบัญชีหน้าแรก กรณีเจ้าของกิจการใช้หนังสือรับรองบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด เงื่อนไข  อัตราดอกต่ำสุด 15.99% สูงสุด 28% วงเงินสินเชื่อ 5 เท่าของรายได้ ไม่เกิน 750,000บาท ค่าใช้จ่ายอากรแสตมป์ 05% ของวงเงิน ค่าใช้จ่ายชำระเงิน 5-35 บาท ค่าติดตามทวงหนี้ 200 บาทต่องวดค่าตรวจสอบข้อมูลเครดิต12 บาท สินเชื่อเงินด่วนพรอมิส อนุมัติวงเงินกู้สูงสุด 5 เท่าของรายได้หรือ ไม่เกิน 100,000 บาท อนุมัติเงินด่วนโอนเข้าบัญชีภายใน 30 นาที ถึง 1 วัน (เฉพาะสาขาสีลม) สินเชื่อพรอมิส ไม่จำเป็นต้องมีผู้ค้ำประกัน ปิดยอดก็ก็ไม่มีค่าธรรมเนี้ยม คิดดอกเบี้ยแบบ ลดต้นลดดอกอีกด้วย คุณสมบัติผู้สมัครผู้ที่ขอ สินเชื่อพรอมิส อายุตั้งแต่ 20-60 ปี มีรายได้หรือเงินเดือนประจำ…

สมัครสินเชื่อเงินด่วน

สมัครสินเชื่อเงินด่วน